img
Okul Öncesi Doğa Etkinlikleri Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

 

Doğada gerçekleştirdiğimiz bahçıvanlık etkinlikleri ve bahçe oyunlarıyla çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

Okul öncesi bahçıvanlık etkinlikleri çocukların doğa ile bağ kurmasına yardımcı olur. Onlarda heyecan ve merak duygusunu tetikler. Neden-sonuç ilişkisi kurma, tahminlerde bulunma, düşünme ve sorgulama gibi eylemleri teşvik eder. İletişimini ve hayal gücünü geliştirir. Duygusal-sosyal bakımdan özgüvenli bir birey hâline gelmesine destek olur.

İşte Büyük Umutlar Anaokulu bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler de tüm bu faydaları sağlamaya yöneliktir. Çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi kazandırmayı ilke edinen anaokulumuz; bilgi, oyun ve eğlenceyi hem sınıflarda sunar, hem doğaya taşır.

Okul Öncesi Doğa Etkinlikleri Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

Çocuklar için en etkili öğrenme yöntemi, onlarda merak uyandırmaktır. 3-6 yaş bahçıvanlık etkinlikleri bunu en iyi şekilde gerçekleştirir. Çocuklar deneyerek öğrenme fırsatına kavuşur, etrafını keşfeder. Davranışsal açıdan gelişmelerine büyük katkıda bulunacak etkinlikler, onlara psikolojik yönden de çok fayda sağlayacaktır.

Buna göre anaokulu doğa etkinliklerinin avantajları şöyle sıralanabilir:

 • Özgüveni geliştirir, cesareti artırır.
 • Başarma duygusunu tattırır, motivasyon sağlar.
 • Bilgi dağarcığını genişletir.
 • Dış dünyayı tanır.
 • Sorular sorar, düşüncelerini ifade etme imkânı bulur.
 • Beraber hareket etme, sorumluluk bilinci, yardımlaşma, paylaşma ve benzeri sosyal değerler kazanır.
 • Çevresindeki nesneleri inceleyip birbirinden ayırt etmesini sağlar.
 • Problem çözme aşamalarını tanımlayıp uygulamasına, problemleri etkin bir şekilde çözmesine yardım eder.
 • Çok boyutlu düşünmesini destekler.
 • Öz bakım yönünden; sosyal, bedensel ve zihinsel açıdan gelişimine ivme kazandırır.
 • Çocuğun ilgisini ve öğrenme isteğini canlı tutar.
 • Yeni fikirler üretmesine zemin hazırlar.
 • Bağımsız, eleştirel ve bilimsel düşünebilme, yorumlama, güçlü sözel iletişim , empati kurma yetenekleri kazanır.
 • Akıl yürütme ve olaylar arasında bağlantı kurma becerisi, dil gelişimi desteklenir.
 • Çocuklar sebze-meyvelerin nasıl ekildiğini öğrenip bu işin ne kadar emek gerektirdiğini anlar. Böylelikle ne tükettiklerinin daha iyi farkına varır. İsraf yapmama ve tasarruflu olma konusunda bilinçlenir. Kaynakların idareli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam hakkında fikir edinirler.

Okul Öncesi Doğa ve Bahçıvanlık Etkinlikleri Nelerdir?

Büyük Umutlar Anaokulu olarak; bitki, hayvan ve insan kavramlarının temel alındığı aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Fen ve doğa etkinlikleri kapsamında; dünyamız, gezegenler, enerji ve keşifler, canlı ve cansız varlıklar, deniz, hava, atmosfer, uzay, yeryüzü şekilleri gibi konuları ele alıyoruz.

Buharlaşma deneyi, çiçek renklendirme, nesneleri rüzgar gücü ile hareket ettirme, çamurdaki değişiklikleri gözlemleme, fasulye çimlendirme, erozyon ve gökkuşağı deneyleri, tohumların rüzgarda saçılması, mıknatısın özellikleri; yaptığımız deneylerden sadece birkaçıdır. Hayvan besleme, bahçe uygulamaları, doğada gözlemler ve geziler de bu etkinlikler içerisindedir.

Tüm etkinliklerimizde en doğru materyalleri kullanıyor, çocukların sağlığını riske atacak her şeyden kaçınıyoruz. Bahçıvanlık aktiviteleriyle çocuklar bitkilerin dünyasına adım atıyor, onların nasıl yetiştirildiğini ve hangi özelliklere sahip olduğunu gözlemleyerek, pratik uygulamalar yaparak öğreniyorlar.

Bir bitkinin çimlenmesinden bir uğur böceğinin oluşumuna kadar farklı konularda bilgi ediniyor; bilim dünyasının gizli köşelerini keşfediyor ve çok eğleniyorlar. Çocukların araştırma ve merak arzusu besleniyor, doğru yönlendiriliyor; böylece ilerleyen süreçte gereksinim duyacakları akademik ve bilimsel araştırma isteğine dönüşmesi sağlanıyor.

Bitkilerin büyüme sürecinde nelere ihtiyaçları var? Küçücük bir tohum nasıl oluyor da koca bir ağaç hâline geliyor? Hangi bitki ne işe yarıyor? Aynı toprakta yetişen sebze-meyveler, çiçekler nasıl farklı renk ve şekillere sahip oluyor?

Bu gibi soruların cevaplarını öğreniyor, doğayla iç içe keyifli bir deneyim yaşıyorlar. Hatta sebzelerini hasat etme olanağı buluyor, hobi bahçelerinden kendi ürünlerini elde ediyorlar.

Öğretmenlerimiz çocukların, bilgi sahibi olmak için her şeyi sormaktan çekinmeyeceğini biliyor. Onlara en iyi şekilde yaklaşarak, soru işaretlerini tatmin edici yanıtlarla gideriyor. Böylelikle çocukların yeni şeyler keşfetmeye karşı istekleri artıyor, kendilerine olan güveni kamçılanıyor.

Büyük Umutlar Anaokulu biliyor ki eğitim yalnızca dört duvar arasına sıkıştırılamaz. Çünkü doğa, en büyük laboratuvar. Amacımız, bu laboratuvarın zenginliklerinden çocuklarımızın en iyi şekilde istifade etmesini sağlamak.

Doğada eğitimi, doğaya zarar vermeden, pedagojik temellerle yaymayı amaçlayan anaokulumuz, bunu hem teorik hem  de pratik eğitimlerle gerçekleştiriyor.

Çocuklara inceleyip araştırma, deneme-yanılma imkânı tanınıyor; öğretmenlerimiz bu süreçte yalnızca ‘yönlendirici’ görevi üstleniyor. Gerisi çocukların marifetine kalıyor! Miniklerin doğa ile buluştuğunda yaşadığı mutluluk ve her gün yeni bir şey öğrenmeleri ise hem bizim, hem de çocukların ebeveynleri için en büyük sevinç kaynağı oluyor.


Aliağa Anaokulu
Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri Ne Gibi Avantajlar Sağlar?