img
Robotik Kodlama

Okul öncesi robotik kodlama çocuklara, algoritmaların işleyiş sistemini tanıma fırsatı sunar. Bu aktiviteler onların neden-sonuç ilişkisi kurmalarını kolaylaştırır, problem çözme yeteneğini geliştirir.

Kodlamaları sayfa üzerinde çizmek, robotları belli bir zeminde hareket ettirmek, logoları kullanarak çeşitli nesneler oluşturmak ve benzeri aktiviteler bu eğitimin kapsamına dâhildir.

Bunun için okul öncesi robotik kodlama setlerinden de yararlanılır. Robotik kodlama kitapları ve oyuncakları da kullanılmakla beraber, bu işlemi boş bir kâğıt üzerinde veya bilgisayar ortamında da yapmak mümkündür.

Okul öncesi robotik kodlama, kodlanmış bir şekli çizgiler çizerek birleştirmeye veya çocuğa çizgileri tahmin ettirmeye dayanır. Renklere göre resim kodlama buna örnektir.

Robotik kodlama eğitimi esnasında teknik logo setlerinden, puzzle’lardan ve hareket eden oyuncak robotlardan da yardım alınabilir.

Robotik Kodlama Eğitimi Avantajları

Anaokulu etkinlikleri arasında önemli bir yer tutan robotik kodlama, çocuklar için pek çok açıdan oldukça yararlıdır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

  1. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerden biri olan robotik kodlama sayesinde çocuklar eleştirel düşünmeyi öğrenir.
  2. Karar verirken bütün alternatifleri değerlendirme ve içinden en mantıklı olanını seçme konusunda daha başarılı olurlar, muhakeme yapma yetisi kazanırlar.
  3. Robotik kodlama çocukları tasarım ve yazılım ile buluşturur. Çocukları daha fazla hayal kurmaya, daha üretken olmaya teşvik eder.
  4. Robotik kodlama eğitimi gören çocuklar sorunlarla daha kolay başa çıkma becerisi edinir. Problemleri önce küçük parçalara ayırmayı, daha sonra bunları teker teker ele alarak çözüme ulaşmayı bilirler.
  5. El-göz koordinasyonları gelişir.
  6. Grup olarak arkadaşlarıyla uyum içinde çalışırlar.
  7. Yine robotik kodlama vasıtasıyla çocuk, zorluklar karşısında pes etmek yerine mücadeleci olmayı öğrenir, teknolojik gelişmelere ilgili olur. Böylelikle içinde bulundukları çevreyi daha iyi anlamlandırır, olaylar arasında güçlü bağlantılar kurar.
  8. Karar verme sürecinin şekillenmesinde büyük rol oynayan robotik kodlama dersleri, çocukların geleceğe hazırlanmasına yardım eder. Programlama ile tanışan çocuklar, dünyaya daha farklı bir perspektiften bakar.
  9. Bilimin yansımalarını keşfeden çocuklar, daha çok sorgulayan, merak eden, araştıran bireyler hâline gelirler.

İşte çocukların tüm bu faydalara kavuşabilmesi için Büyük Umutlar Anaokulu bünyesinde robotik kodlama derslerine yer verilmiştir. Çocukların özgüvenini ve cesaretini geliştiren robotik kodlama eğitimi, atölyelerimizde tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından verimli bir şekilde gerçekleştirilir.

Bu dersler sırasında her çocuğun yaş grubuna özel hazırlanmış tasarım kitleri kullanılır. Böylelikle çocuklar, bilimin eğlenceli yönlerini keşfeder.

Bilimi, tekniği ve teknolojiyi temel alan Büyük Umutlar Anaokulu, robotik kodlama eğitimleriyle çocukların yeteneklerini açığa çıkarmayı hedefler. Standartların üzerinde eğitim anlayışını benimseyen anaokulumuz, çocuklara bırakılacak en büyük mirasın ‘doğru bilgi, güzel ahlâk’ olduğunu bilir.

Tüm hizmetlerini bu iki esas çerçevesinde şekillendiren Büyük Umutlar Anaokulu robotik kodlama dersleriyle çocuğunuzu başka dünyalarla tanıştırmaya hazırdır.

Jimnastik